Podpůrné aktivity pro rodiče

 

Náš projekt se zaměřuje na podporu vstupu rodičů po MD na trh práce. Orientujeme se v první řadě na podporu souladu pracovního a soukromého života.  Cílem našeho projektu je usnadnit lidem v průběhu rodičovské nebo mateřské dovolené a po jejich skončení návrat na trh práce formou poskytování podpůrných aktivit - odborných seminářů a přednášek a poskytováním odborného poradenství.

Projekt byl dle harmonogramu úspěšně ukončen k 31. 7. 2014. Veškeré výstupy z projektu najdete v materiálech volně ke stažení.

Děkujeme všem rodičům, kteří se do aktivit úspěšně zapojili. Děkujeme i všem členům týmu za jejich profesionální práci a úspěšnou realizaci.