Režim dne platný od 1. 9. 2016

 7,30 – 8,30  Volné aktivity a hraní, práce s pomůckami
 8,30 – 8,40  Přivítání
 8,40 – 8,50  Ranní protažení – soubor cvičení na podporu správného držení těla a imunity
 8,50 – 9,40  Téma dne – „Svět kolem nás“
 9,40 – 10,00  Hygiena, svačina
 10,00 – 11,30  Pobyt venku - pohybové aktivity na zahradě - práce na minizahrádce - procházky
 11,30  Hygiena, příprava na oběd
 11,30 – 12,00  Oběd
 12,00 – 12,30  Odchod dětí domů
 12,15  Příprava na odpočinek – dentální hygiena
 12,30 – 14,30  Odpočinek
 14,30 – 15,00  Svačina
 15,00  Odchod dětí domů
 15,00 – 17,00  Odpolední program – volné aktivity a hraní – odpolední pohybové aktivity - výtvarné tvoření – kroužky – pobyt na zahradě

Podrobnosti k programu:

 1. Příchod  je možný od 7,30 – rodiče s dětmi si volí příchod dle svých potřeb, všechny děti by se měly dostavit do 8,30 před zahájením dopoledního programu.
 2. Téma dne „Svět kolem nás“ – program vycházející ze vzdělávacího programu pro předškolní děti, bude během roku seznamovat děti se vším, co je obklopuje. Využívá především praktické reálné pomůcky a nabízí dětem prožitkové aktivity a možnost objevovat svět všemi smysly. Děti své prožitky a nové informace zpracují i pomocí výtvarných, či pohybových technik a drobných dramatizací. Takto postavený program umožní dětem přirozený rozvoj schopností a dovedností potřebných pro rozvoj řeči, psaní a čtení, počtů. Zařazení pohybových aktivit přispěje k správnému tělesnému rozvoji. V průběhu dne se děti také seznámí se základními pravidly vzájemného soužití ve třídě, základy hygieny, stolování a samoobsluhy. Důležitou součástí bude i rozvoj kulturního a sociálního cítění.
 3. Pobyt venku – děti budou chodit ven za každého počasí (kromě opravdu nepříznivého počasí). Z tohoto důvodu budou mít v šatně připravené gumovky a pláštěnku. Budeme sledovat, co se děje venku a jak se mění příroda kolem nás. Děti budou mít k dispozici experimentální záhonek, kde si budou moci pěstovat rostlinky a denně o ně pečovat. Součástí tohoto bloku budou i vycházky do okolí.
 4. Stravování – obědy budou dováženy a budou odpovídat normám stravování dětí. Cena celodenní stravy včetně pitného režimu je 50,- Kč.
 5. Odchod dětí domů - po obědě bude od 12,00 do 12,30, aby se děti, které budou ve školce spát, mohly připravit na odpočinek.
 6. Odpočinek po obědě – odpočinek, relaxace, čtení a poslech knížek pro děti. Děti, které po obědě nespí, budou mít samostatný program.
 7. Odpolední svačina a odchod dětí domů bude možný od 15 hodin.
 8. Odpolední program – bude zaměřen na volné aktivity a hraní – odpolední sportovní aktivity - výtvarné tvoření – pobyt na zahradě.
 9. Kroužky pro děti, které jsou součástí denního programu:
 10. "Malý zahradníček" - poznávání přírody a péče o ni;

   "Artík"výtvarný kroužek zaměřený na všechny oblasti výtvarného umění;

   "Dramaťáček"  spojení dramatické a jazykové výchovy;

  "Orfík" hudební kroužek zaměřený na práci s Orffovými hudebními nástroji, rozvíjí cit pro hudbu a sluchovou percepci;

  "Montík" Montessori edukační program pro předškoláky;

  "Hravá angličtina" s lektorkou, která studovala v Londýně, připlácí se 150,- měsíčně.  

   "Fit program Benjamin" nabízí vyšší počet hodin zaměřených na pohybové aktivity,
  zahrnující i využití balančních  pomůcek (míče, šikmé plochy). Náš personál je 
  proškolen v oblasti zdravého pohybového rozvoje dětí podporující správné
  držení těla a správný sed. Naše pracoviště má v této oblasti akreditaci MŠMT ČR
  na školení pedagogických pracovníků.

 11. Logopedickou péči zajišťuje logopedická preventistka z řad
  pedagogů a psychologické poradenství je zajištěné specialisty docházejícími do třídy
  MŠ.


Personální zajištění 

O děti bude po celý den pečovat kvalifikovaný personál. Vzdělávací programy připravují kvalifikované učitelky. Součástí týmu jsou i zdravotní sestry a asistentka, která bude zajišťovat veškeré asistenční a pomocné práce včetně výdeje obědů.

Vzdělávací obsah aktivit a činností vycházející z RVP povede k rozvoji klíčových kompetencí důležitých pro předškolní vzdělávání dětí. Individuální přístup a rozvoj předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince povede dítě k přípravě na školní vzdělávání a život ve společnosti.

Denní činnosti budou vedeny tak, aby vyhovovaly všem dětem, které budou v péči zařízení. Usměvavé a spokojené děti v prostředí vedeném pozitivním přístupem a každodenní tvořivá práce, umožní i malým dětem postupně dozrávat a začlenit se do skupinky, a taktéž do vzdělávacího programu.

Naše centrum získalo Akreditaci MŠMT ČR pro vzdělávání pedagogických pracovníků, v oblasti pohybového rozvoje dětí, a proto všichni zaměstnanci budou kvalifikovaně proškoleni.

Naše zařízení je napojeno na odborníky z řad dětské psychologie, rodinné psychoterapie, logopeda, dětského lékaře a fyzioterapeuta, kteří budou k dispozici svými radami i rodičům naší mateřské školky.

Kapacita zařízení

Kapacita zařízení byla stanovena na max. 25 dětí.