Informace z oblasti rovných příležitostí

V souvislosti s těhotenstvím, porodem a následnou péčí o dítě existuje v České republice řada opatření směřujících ke zvýšené ochraně a zvýhodnění žen-matek a mužů-otců v pracovněprávních vztazích.

Cílem je umožnit rodičům lepší slučitelnost jejich rodičovské a profesní role v případě, že nechtějí rezignovat ani na své rodičovství a ani na svou profesní realizaci.

Mateřská dovolená

Zaměstnankyni (matce) náleží v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě mateřská dovolená po dobu 28 týdnů; porodila-li zároveň dvě nebo více dětí, náleží jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů.

Mateřská se vyplácí po dobu 28 týdnů – začíná 4 až 6 týdnů před porodem dítěte a pokračuje až do dovršení dané lhůty.

Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená - po 28. týdnu matka (nebo otec) má nárok na rodičovskou dovolenou. Ta můžebýt v rozmezí od 2 do 4 let.

Výše rodičovského příspěvku v roce 2012
Od roku 2012 platí jednotný strop výše rodičovského příspěvku, který je stanoven nezávisle na délce jeho čerpání. Je  tedy jedno, zda zvolíte dvou, tří nebo čtyřletou variantu – vždy můžete získat v úhrnu maximálně 220 tisíc korun na jedno dítě.

Výše rodičovského příspěvku pro rok 2012

  • 2 roky - 11.500 Kč
  • 3 roky - 7.100 Kč
  • 4 roky - 5.100 Kč

Tyto informace platí pro děti narozené od 1.1. 2012.

Podrobné informace k rodičovské dovolené do 31.12.2011 a od 1.1. 2012 najdete na portálu MPSV na této adrese: https://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/rodicovsky_prisp.

Rodičovský příspěvek a docházka  do předškolního zařízení

Vše o právních úpravách rodičovského příspěvku a podrobné informace k podmínkám jeho čerpání najdete na adrese:https://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/rodicovsky_prisp

Rodina a ochrana práv dětí

Celkové informace k problematice rodiny a ochrany práv dětí se dočtete v článku na stránkách MPSV na této adrese: https://www.mpsv.cz/cs/4

Sociální reforma

Vše o sociálních reformách r. 2012 najdete na samostatném portálu MPSV https://socialnireforma.mpsv.cz/cs/. Najdete zde i odpovědi na otázky k rodičovskému příspěvku - https://socialnireforma.mpsv.cz/cs/4

Odkazy na články:
Mateřství a péče o děti - https://www.mpsv.cz/files/clanky/19001/TZ_040914c.pdf
Podnikatelky při pobírání peněžité pomoci v mateřství nemusí přerušovat podnikání - https://www.mpsv.cz/files/clanky/18963/TZ_290814c.pdf

Další užitečné odkazy:

https://rovneprilezitosti.cz

https://www.aperio.cz

https://www.zakonik-prace-online.cz

https://www.pravnilinka.cz/

https://www.mesec.cz/

https://www.projekt-alternativa.cz/

https://www.genderstudies.cz/

https://www.mamavpraci.cz

https://www.aktivnimama.cz