Poradenství

•    Právní
•    Sociálně – právní
•    Personální
•    Psychologické
 
V případě zájmu o poradenství z nabízených oblastí nás kontaktujte na tel. č. 739 222 742
 

Psychologická podpora


PhDr. Martina Pilařová - psycholog a psychoterapeut

V rámci podpory nabízí: vývojovou diagnostiku, vývojové vedení, výchovné poradenství, psychoterapeutickou podporu rodičů.
Objednat se můžete telefonicky na čísle: 777 267 190


Mgr. Věra Truksová - psycholog a rodinný terapeut pro maminky vracející se na trh práce

Nabízí v zařízení Benjaminek pro klienty, kteří se vracejí po rodičovské dovolené na trh práce:

  • logoterapeutické metody pro postojové změny a zvládání stresu
  • systematický přístup při zvládání nové profesionální role
  • humanistické techniky s uměním naslouchat
  • rodinnou psychoterapii, její komunikační systémy a techniky řešení konfliktů.

Objednat se můžete telefonicky na čísle: 603 468 151