Projekt "Benjaminek - žijeme v souladu"

 

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás seznámili s naším projektem BENJAMINEK - žijeme v souladu, projekt podpory rodičů při slaďování pracovního a rodinného života se zaměřením na region Praha 11.

Cílem projektu je poskytnout komplexní podporu rodičům na mateřské či rodičovské dovolené nebo po jejím skončení  nezbytnou pro úspěšný návrat na trh práce. Formy podpory zahrnují vzdělávání, odborné poradenství a doprovodnou péči o děti. Pro cílovou skupinu s trvalým bydlištěm v Praze připravujeme školení, přednášky, workshopy. A nabízíme právní, sociálně právní, personální nebo psychologické poradenství.

Součástí služeb je i vytvoření 25 míst pro děti ve věku od 2 do 7 let v objektu ve Vejvanovského ul., které nabízí celodenní a akutní péči o děti a rozšířilo chybějící kapacity míst pro tuto věkovou skupinu. Akutní krátkodobá péče o děti nabízí i časově omezenou pomoc zdravotních sester např. v době nemoci dětí v domácím prostředí. Tyto služby běží již od září 2012.

Od 1. 9. 2014 je mateřská školka  BENJAMINEK zapsaná do rejstříku škol MŠMT ČR.

Všechny tyto aktivity směřují k upevňování klíčových dovedností rodičů nezbytných pro jejich uplatnění se na trhu práce, na získání sebejistoty a psychosociální pohody i zvládání období separace. Pro rodiny to bude znamenat zlepšení souladu pracovního a rodinného života, které jim umožní úspěšný návrat na trh práce.

Projekt BENJAMINEK - žijeme v souladu č. CZ.2.17/2.1.00/35109 byl podpořen v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Projekt byl dle harmonogramu úspěšně ukončen k 31. 7. 2014. Veškeré výstupy z projektu najdete v materiálech volně ke stažení.

Děkujeme všem rodičům, kteří se do aktivit úspěšně zapojili. Děkujeme i všem členům týmu za jejich profesionální práci a úspěšnou realizaci.

    EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

    PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI