DĚTSKÝ DEN A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 27.5. 2016

13.05.2016 11:57

OLYMPIJSKÝ DĚTSKÝ DEN


   27. 5. 2016 

                Program: 10 - 17 hod              

(12 - 14.30 hod. - polední přestávka)

10 - 12    dopoledne pro děti do 6 let


olympijské sportovní soutěže, dovednostní disciplíny


14.30           zahájení odpoledního programu pro starší děti

15.15           taneční vystoupení dětí Klubu Benjamin

14.30 - 17.00     olympijské sportovní a znalostní soutěže,  

dovednostní disciplíny, ukázky sportovního náčiní a oblečení, vyzkoušet si můžete:   

  atletiku, gymnastiku,
fotbal, házenou, lukostřelbu, šerm, stolní tenis, golf

                  paraolympijskou jízdu na vozíčku, běh nevidomého s vodičem


KDE: na zahradě Benjamin klubu, Vejvanovského, Praha - Háje


 

VSTUP VOLNÝ  - 
SKÁKACÍ HRAD PO CELÝ DEN - ODMĚNY PRO KAŽDÉHO

letáček dět. den

letáček den otevřených dveříZpět