Mgr. Jana Plaštiaková

Ředitelka

  • absolventka  FTVS UK
  • speciální pedagog - Ped. fakulta UK
  • další vzdělání a kvalifikace: Management a řízení neziskové organizace, Montessori diplomový kurz ČR, Studium pro ředitele škol a školských zařízení
  • absolventka kurzů a seminářů se zaměřením na práci s dětmi s ADHD a dětmi se speciálními potřebami, edukačního kurzu pro děti s diabetem, kurzů první pomoci
  • lektor kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na pohybové aktivity a balanční cvičení
  • instruktor plavání, trenér atletiky
  • s dětmi pracuje od roku 1990 jak ve školství, tak jako volnočasový pedagog
  • zájmy a záliby: sport, cestování, příroda, jazzová hudba a děti