Seminář Já, kdo jsem? - 25.5.2014

24.04.2014 11:32

V rámci projektu „Benjaminek – žijeme v souladu“ a ve spolupráci s občanským sdružením InspiroMatky jsme pro vás připravili pátý celodenní seminář z cyklu seminářů na podporu rodičů v návratu na trh práce.

Program semináře:
  • Porozumění sám sobě, svým schopnostem i svým slabším stránkám, jak lépe porozumět lidem kolem sebe a uvědomit si odlišnosti.
  • MBTI je osobnostní test navržený pro identifikaci osobnosti, jeho kritéria vyplývají z teorií C.G. Junga. Test je často používán v oblastech pedagogiky při osobních pohovorech a výběru zaměstnanců, v manželských poradnách a pro osobní rozvoj.
  • Test neměří inteligenci zařazuje osoby podle jejich sklonu k určitému stylu chování.
  • Výstupem je osobní profil, který pomůže definovat principy chování a jednání každého z nás. Pomůže definovat slabá i silná místa v jednání a komunikaci s druhými
  • Situační hry – setkání různých typů

Kdy: sobota 25.5.2014, 9.00-17.00

Kde: Benjaminek, Vejvanovského 1610, Praha 4

Projekt "Benjaminek - žijeme v souladu" byl podpořen v rámci Operačního projektu Praha - Adaptabilita, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Seminář je v rámci tohoto programu pro všechny účastníky zdarma!

Hlídání dětí je zajištěno.

Seminář je již obsazen, přihlašovat se můžete pouze jako náhradníci.

Přihlašovat se můžete emailem, osobně na uvedené adrese nebo online přihláškou níže zde na webových stránkách.

V přihlášce je třeba zatrhnout, zda máte zájem o hlídání dítěte.

Pozvánka

Zpět

Seminář Já, kdo jsem - 25.5.2014

Přihláška