Dětský den 25. 5. 2018

11.05.2018 12:39


SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA DĚTSKÝ DEN V BENJAMINU


Program: 10 - 17 hod

 (12 - 14.30 hod. - polední přestávka)
  
10 - 12         dopoledne pro děti do 6 let

můžete si vyzkoušet:

·      netradiční sportovní disciplíny

·      menšinové sporty

něco vytvořit: ve výtvarné dílně

dozvíte se: jak a kde bezpečně sportovat

14.30        zahájeníodpoledního programu pro starší děti

15.30        dětská vystoupení kroužků klubu Benjamin

14.30 - 17  můžete si vyzkoušet:

·      netradiční sportovní disciplíny

·      menšinové sporty

·      znalostní soutěže - jak a kde bezpečně sportovat

LETÁČEK K AKCIZpět