Cyklus seminářů na podporu návratu rodičů na trh práce

20.12.2013 09:47

V rámci projektu Benjaminek – žijeme v souladu,  CZ.2.17/2.1.00/35109,  jsme pro vás připravili ve spolupráci se sdružením InspiroMatky cyklus seminářů na podporu návratu rodičů na trh práce. Jedná se o 5 celodenních seminářů v průběhu půl roku, které se postupně budou zabývat oblastmi týkajícími se této problematiky.

Projekt byl podpořen v rámci Operačního projektu Praha - Adaptabilita, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Seminář je v rámci tohoto programu pro všechny účastníky zdarma!

V době seminářů bude zajištěno hlídání dětí.

Témata jednotlivých seminářů:

1. modul - Vracím se a sladím - sobota 18.1.2014
Návrat do pracovního života, děti, domácnost, vlastní seberealizace, návrat do kolektivu a jak to všechno sladím?
podrobnosti zde

2. modul - Paragrafiáda  - sobota 1.3.2014
Flexibilní formy práce, práce z domova, DPČ, DPP, rovné příležitosti, výpovědní důvody, založení vlastní firmy a odpolední individuální konzultace s advokátkou zabývající se pracovním a obchodním právem.

3. modul - Nebát se a neutéct - sobota 29.3.2014
Sebeprezentace, co vše sem (ne)patří.

4. modul - Plánuji a nešílím - sobota 26.4.2014
Můj čas a jak s ním naložím? 

5. modul - Já, kdo jsem - sobota 24.5.2014
Sebepoznání pomocí osobnostní typologie MBTI.

Krátké semináře:

Aktivní nácvik dovedností eliminace stresu – 23. 1., 27. 2., 20. 3., 10.4., 29.5., 12.6. 2014

Individuálně zaměřený kurz, ve kterém se účastnící seznámimí s eliminací a prevencí stresu v pracovním i domácím prostředí. Hlavní témata: definování stresorů, podstaty a projevů psychické zátěže a stresu; nejnovější poznatky o zvládání stresu; praktický nácvik relaxace a jednoduchých uvolňovacích cvičení, která mohou všichni účastníci okamžitě začít používat v praxi.

Syndrom vyhoření – jak se mu bránit při návratu na trh práce – 27. 3. a 5.6. 2014

Tento individuálně orientovaný kurz je zaměřen na posilování profesních a osobních kompetencí potřebných k předcházení syndromu vyhoření, který se po návratu na trh práce po MD/RD objevuje jako důsledek nerovnováhy mezi profesními očekáváními a realitou. Věnuje se též ochraně osobního potenciálu, rozpoznání rizik, které ho při výkonu profese oslabují, a definuje možnosti individuální prevence.

 

Semináře se budou konat v zařízení péče o děti Benjaminek na adrese Vejvanovského 1610, Praha 4.

Počet míst je omezen. Přihlašovat se můžete online přihláškou zde na webových stránkách, emailem nebo osobně na uvedené adrese.

    EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
    PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpět