Cyklus seminářů na podporu návratu rodičů na pracovní trh

04.03.2013 11:56

V rámci projektu podpory rodičů při slaďování pracovního a rodinného života se zaměřením na region Praha 11 „Benjaminek – žijeme v souladu“, CZ.2.17/2.1.00/35109,  jsme pro vás připravili ve spolupráci se sdružením InspiroMatky cyklus seminářů na podporu návratu rodičů na trh práce. Jedná se o 5 celodenních seminářů v průběhu půl roku, které se postupně budou zabývat oblastmi týkajícími se této problematiky.

Projekt byl podpořen v rámci Operačního projektu Praha - Adaptabilita, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Seminář je v rámci tohoto programu pro všechny účastníky zdarma!

V době seminářů bude zajištěno hlídání dětí.

Témata jednotlivých seminářů:

1. modul - Vracím se a sladím - sobota 23.3.2013
Návrat do pracovního života, děti, domácnost, vlastní seberealizace, návrat do kolektivu a jak to všechno sladím?
podrobnosti zde

2. modul - Paragrafiáda  - sobota 27.4.2013
Flexibilní formy práce, práce z domova, DPČ, DPP, rovné příležitosti, výpovědní důvody, založení vlastní firmy a odpolední individuální konzultace s advokátkou zabývající se pracovním a obchodním právem.
podrobnosti zde

3. modul - Nebát se a neutéct - sobota 25.5.2013
Sebeprezentace, co vše sem (ne)patří.

4. modul - Plánuji a nešílím - sobota 19.10.2013
Můj čas a jak s ním naložím?
podrobnosti  zde 

5. modul - Já, kdo jsem - sobota 16.11.2013
Sebepoznání pomocí osobnostní typologie MBTI.
podrobnosti zde

Semináře se budou konat v zařízení péče o děti Benjaminek na adrese Vejvanovského 1610, Praha 4.

Počet míst je omezen. Přihlašovat se můžete na našich tel. číslech, emailem nebo osobně na uvedené adrese.

    EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
    PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

 

Zpět